Jarmočná ul. 1
927 01 Šaľa
Tel.: 0915 126 586 e-mail: rico@restaurantrico.sk

Rezervácia

Telefonickú rezerváciu vám radi urobíme na telefónnom čísle 0915 126 586.


Rezervácia je štandartne držaná 30 minút. V prípade ak meškáte kontaktujte prosím
telefonicky personál. Rezerváciu je možné po dohode predĺžiť.